Tematické Workshopy v roce 2013

Koncem roku 2013 bude TRANSFORuM organizovat čtyři samostatné tematické workshopy k příslušným cílům Bílé knihy ohledně tzv. „good practice“ , dobrá zkušenost, pod heslem „Transformace je možná !“

Cílem těchto akcí bude určit potřeby stakeholders co se týče roadmaps, doporučení a strategický náhled, jež jsou třemi hlavními výstupy projektu TRANSFORuM. Bude pozváno 10 stakeholders za každou tematickou jednotku. Přesné datum a místo jednání bude ještě určeno. Prosím sledujte pozorně newsletter TRANSFORuM.

Ohledně jakýchkoliv otázek, týkajících se logistických záležitostí mítinku, prosím kontaktujte TRANSFORuM helpdesk na helpdesk@transforum-project.eu nebo telefonicky na čísle +46 13 204318 paní Ulla Kaisa Knutsson, našeho švédského partnera z VTI.