Cíle Bílé knihy

Vysokorychlostní tratě je důležitá tematika Bílé knihy (2011) Evropské komise. 4. cíl této knihy uvádí:

“Dokončit do roku 2050 evropskou vysokorychlostní železniční síť. Ztrojnásobit do roku 2030 délku stávajících vysokorychlostních železničních sítí a udržovat hustou železniční síť ve všech členských státech. Většina objemu přepravy cestujících na střední vzdálenost by do roku 2050 měla probíhat po železnici.”

Všechny činnosti kolem sítí a mnoho opatření v dopravě vzájemně spolu souvisejí. Tudíž i další cíle Bílé knihy souvisejí s HSR (vysokorychlostní tratě):

 • Do roku 2030 plně zprovoznit celounijní multimodální „hlavní síť“ TEN-T s tím, že do roku 2050 by tato síť byla vysoce kvalitní a existoval by odpovídající soubor informačních služeb (cíl č. 5).
 • Propojit do roku 2050 všechna letiště na hlavní síti na železniční síť, pokud možno vysokorychlostní; zajistit, že všechny hlavní mořské přístavy jsou napojeny na nákladní železniční dopravu a případně na vnitrozemské vodní cesty (cíl č. 6).
 • Snížit do roku 2050 počet úmrtí v silniční dopravě téměř na nulu. V souladu s tímto cílem usiluje EU o snížení dopravních nehod do roku 2020 na polovinu. Zajistit vedoucí postavení EU v oblasti bezpečnosti a ochrany dopravy ve všech jejích druzích (cíl č. 9).

V souladu s tímto cílem budou realizovány tyto úkoly:

 • Ztrojnásobit do roku 2030 délku stávajících vysokorychlostních železničních tratí
 • Udržovat hustou železniční síť ve všech členských státech
 • Propojit všechna letiště na železniční síť, pokud možno vysokorychlostní (do roku 2030)
 • Rozvinout efektivní systém ERTMS
 • Liberalizace dopravního sektoru otevřením osobní přepravy konkurenci

 

Návrhy řešení

Budoucí vize evropské železniční sítě, vysokorychlostní nebo konvenční, nemůže být reálná bez opatření, která překonají výzvy a bariéry za účelem realizace předcházejících cílů:

 • Diversita metod HSR: Jak vytvoříme společný akční plán během rozvoje odlišných národních modelů v železniční dopravě? Jak vytvoříme harmonický specifický systém?
 • Služby a srovnání: Jak vyvážíme trvale se zvyšující rychlost, nároky na kvalitu a rozsah obou služeb off- a on-board?
 • Kapacita: Jak vyřešíme omezení veřejných financí a špatnou infrastrukturu, jež představuje konkurenci projektům v dopravě?
 • Kontrola: Jaká je úloha a omezení inter- a intra-modální spolupráce a konkurence?
 • Interoperabilita: Jak můžeme překonat národní technologie a překážky v realizaci Evropského informačního, signalizačního, platebního a řídícího systému ?
 • Intermodalita: Kde začíná konkurence a kde koordinace? Jaká je relevantní zóna pro realizaci intermodálních platforem ? Které způsoby spolupráce lze  nastavit ?
 • Zdlouhavá rozhodnutí: Jak se přizpůsobit veřejným a politickým rozhodnutím pro adaptaci dopravního systému ekonomické realitě?

 

Stanovisko stakeholderů

Přeměnu nutno provést jak vertikálně, tak horizontálně, v souladu s mnoha rozhodnutími a činnostmi, jež nutno realizovat v krátkodobém a střednědobém horizontu. Mnoho dimenzí nutno brát v úvahu, jelikož dopravní systém je propojený činiteli a organizacemi, jež nutno vést ke stejnému cíli prostřednictvím spolupráce, pomocí různých činností a v souladu s jejich funkcí a dovedností. Je nutno určit a zapojit do našeho projektu mnoho různých kategorií klíčových činitelů jako jsou:

 • Management infrastruktury
 • Operátoři
 • Regulátoři
 • Veřejná správa
 • Akademici
 • Průmyslová odvětví
 • Bezpečnostní agentury
 • Finanční zdroje
 • Uživatelské organizace
 • NGO/zájmové skupiny
 • Další organizace

Pokud máte pocit, že vaše organizace, nebo vy, nebo vaši partneři jsou ti správní pro zapojení do projektu, prosím kontaktujte nás , nebo si napište o náš newsletter.

 

 

Zapojení stakeholderů

Projekt TRANSFORuM zajišťuje perfektní dialogovou platformu, souhrn stávajících i nových činitelů, management infrastruktury a operátory, protože nic nelze realizovat bez výměny informací a my máme za cíl podnítit diskuse a vyjádření názorů. Spíše než náklady na nesnadnou komunikaci vidíme reálně metodu efektivity pro rozvoj kooperativního akčního plánu.  Jsme silně přesvědčeni, že těžko existuje lepší způsob pro dosažení společných cílů než volné diskuse.   

Prostřednictvím komunikačních nástrojů (webové stránky, newsletter, interview, media…) a také jednání fóra se stává TRANSFORuM vhodné místo pro činitele spojené s Evropským dopravním systémem co se týče budoucí efektivní, udržitelné a harmonické sítě.

 

 

Náš tým

Yves Crozet: Professor, University of Lyon (Institute of Political Science), Laboratory of Transport Economics (LET-ISH)

Christian Desmaris: Associate Professor, University of Lyon (Institute of Political Science), Laboratory of Transport Economics (LET-ISH)

Laurent Guihéry:Associate Professor at University of Lumière Lyon 2 – Laboratory of Transport Economics (LET- ISH)

Pokud máte nějaké připomínky nebo dotazy ohledně našeho týmu prosím kontaktujte e-mailem  Cécile Chèze, výzkumný Manager  LET-ISH nebo +33 (0)4 72 72 64 40 (Fax : +33 (0)4 72 72 64 48)

Pokud můžete přispět k tématu HSR a dát nám zpětnou vazbu, prosím napište nám: highspeedrail@transforum-project.eu