Cíl Bílé knihy

Souhrnným cílem do roku 2020 je vytvoření rámce pro evropský multimodální dopravní informační, řídící a platební systém. Na konci by měl být každý uživatel schopen vytvořit nejvhodnější výběr modelu závisejícího na požadavcích osobní i nákladní přepravy. Pro dosažení tohoto cíle jsou informace nezbytností. Informace co, kde, kdy, jak, za kolik, jak dlouho se nedá nijak dopředu předpokládat. Každý potřebuje informace kdy a jak se kam dostat, za jak dlouho, jak si mohu vyhledat spojení, kolik to bude stát, jak a kde mohu zaplatit, co mám udělat v případě problému atd. To znamená, že tyto informace je nutno účinným a spolehlivým způsobem podat různým činitelům a stakeholderům. Pro zajištění obecného rámce je nutno odsouhlasit, jak tento systém nastavit a jak zajistit maximální interoperabilitu.

 

 

Realizace volby

 V kontextu tohoto cíle je nutno uvážit mnoho otázek. Dostupnost, citlivost údajů, zajištění bezpečnosti a vlastnictví informací jsou hlavními problémy. Iniciativy, jako zpřístupnění údajů, mohou pouze částečně odpovědět na některé otázky, ale mnoho otázek zůstává zatím nezodpovězeno. Mimoto technické problémy velmi závisejí na ochotě stakeholderů spolupracovat. Samozřejmě taková spolupráce musí mít zákonný rámec. Normy musí být odsouhlaseny, aby bylo zajištěno, že dnešní investice neskončí jako utopené náklady. V této chvíli existuje mnoho systémů s velmi omezenými vzájemnými vztahy, ale některá regionální řešení již byla zahájena a vytváří další podnětné změny.

Stanovisko Stakeholderů

Pro dosažení tohoto cíle, jež vytvoří do roku 2020 rámec pro evropský multimodální dopravní informační, řídící a platební systém bude ještě nutno provést mnoho rozhodnutí, počínaje interoperabilitou údajů přes právní rámec pro zajištění komunikace a standardizace. Operátoři na místní, regionální a mezinárodní úrovni pro osobní i nákladní dopravu musí být přímo zapojeni. Musí být zajištěna dostupnost tak, aby žádná skupina z jakéhokoliv důvodu neměla omezené potřeby mobility. Co se týká dostupnosti informaci, musí být rovněž uvažovány právní a kulturní odlišnosti. Stakeholdeři, jež zastupují tyto skupiny, musí být zapojeni do diskusí a vyjádřit své stanoviska.

 

 

Zapojení Stakeholderů

Konzultace stakoholderů v projektu TRANSFORUM mají mnoho podob. Akce, jako společné Joint Forum meetingy, pomáhají nastolit společné diskuse jednak pro každý cíl, ale i napříč ostatním cílům a postupům v projektu a poskytnou reflexe i doporučení pro další práci. Workshopy, které budou organizovány v rámci projektu TRANSFORUM, umožní zaměření na speciální náměty v rámci cílů Bílé knihy. Kontakty získané na konferencích a ostatních akcích pomohou dalším hlubším diskusím a integrují široký rozsah možností a zkušeností. Přímá jednání a telefonáty pomohou ještě více podpořit integraci různých stakeholderů.

Náš tým

Florian Kressler pracuje pro AustriaTech and the Federal Agency for Technological Measures Ltd., oddělení pro E-Mmobility & ITS Innovation od roku 2007. Dříve pracoval pro Austrian Institute of Technology in the Field for Remote Sensing. Obdržel titul PhD z University of Economics and Business Administration, Vídeň, Rakousko.

Pokud máte zájem o další informace, nebo pokud by jste byli rádi zapojeni do projektu, prosím kontaktujte nás na: ITS@transforum-project.eu