With the input from stakeholders like you TRANSFORuM has constructed four road-maps towards the implementation of the European White Paper on Transport. Thank you!

Welcome to TRANSFORuM

TRANSFORuM poskytne platformu stakeholders ve všech oblastech Evropského dopravního sektoru pro rozvoj, společný náhled a strategii, jak dosáhnout čtyři klíčové cíle Bílé knihy o dopravě z roku 2011. Naším základním předpokladem je, že tvorba politiky by měla být založena na pochopení postoje všech stakeholders a že koordinovaná činnost bude efektivnější, než činnost jednotlivce.

TRANSFORuM se zaměřuje na následující čtyři klíčové cíle Bílé knihy o dopravě:

Urban Mobility

Snížit používání „konvenčně poháněných“ automobilů v městské dopravě do roku 2030 na polovinu; postupně je vyřadit z provozu ve městech do roku 2050; do roku 2030 dosáhnout ve velkých městech zavedení městské logistiky v podstatě bez obsahu CO2.

 

Freight

30% silniční přepravy nákladu nad 300 km by mělo být do roku 2030 převedeno na jiné druhy dopravy, jako např. na železniční či lodní dopravu a do roku 2050 by to mělo být více než 50%. Napomoci by tomu měly i efektivní zelené koridory pro nákladní dopravu. Splnění tohoto cíle si rovněž vyžádá zavedení vhodné infrastruktury.

Highspeed Rail

Dokončit do roku 2050 evropskou vysokorychlostní železniční síť. Ztrojnásobit do roku 2030 délku stávajících vysokorychlostních železničních sítí a udržovat hustou železniční síť ve všech členských státech. Většina objemu přepravy cestujících na střední vzdálenost by do roku 2050 měla probíhat po železnici.

ITS

Do roku 2020 vytvořit rámec pro informační, řídící a platební systém evropské multimodální dopravy.

Je nutno především sestavit  tzv. roadmap pro realizaci těchto cílů Bílé knihy o dopravě, v souladu se strategií a konkrétními doporučeními pro politiky a příslušné činitele. Proces vedoucí k těmto výstupům je založen na následujících krocích :

  • Analýza stávající situace (politiky, finanční mechanismy, činitelé, trendy),
  • určení hlavních výzev a bariér  
  • popis současných nejlepších zkušeností tzv. best practice, pod heslem “Transformace je možná”

Všechny tyto kroky a konečné výstupy budou založeny na stanovisku a skutečném pohledu klíčových činitelů ve všech zmíněných oblastech. Tudíž TRANSFORuM sestaví komplexní přehled těchto stakeholders, ověří jejich výsledky pomocí cílených jednání a stimuluje a moderuje online přímé diskuse.

Take action and learn more ...

Provádění průzkumu – potřebujeme znát Váš názor !

Prosím odpovězte na naše otázky na webových stránkách.

“Připojte se k nám”

a zúčastněte se v rámci  projektu TRANSFORuM  jednoho z našich 11-ti interaktivních jednání stakeholders.

Hovořte s námi!

Prosím účastněte se s týmem TRANSFORuM  a stakeholders na vytváření společných výstupů

Základní informace

Seznamte se s příslušnými dokumenty zahrnujícími také Bílou knihu o dopravě.

Pokud zvažujete stát se stakeholder, dejte nám prosím vědět. Prosím, dejte nám také vědět, pokud můžete nominovat další organizaci nebo jednotlivce.