O projektu

Projekt TRANSFORuM přispěje k transformaci konkurenceschopnějšího Evropského dopravního systému s efektivnějšími zdroji prostřednictvím klíčových stakeholders, zapojených do příslušných aktivit fóra a souvisejících projednávaných opatření, jež poskytnou představu ohledně výzev, bariér, trendů, příležitostí a úspěšného potenciálu při vytváření budoucího Evropského dopravního systému.

CÍLE PROJEKTU

V roce 2011 Evropská komise vydala Bílou knihu tzv. „Roadmap pro jednotnou evropskou dopravní oblast – pro konkurenceschopný a efektivní dopravní systém“, jež vysvětluje deset cílů, kterých bude dosaženo do roku 2050. Projekt TRANSFORuM přispěje k této transformaci, obzvláště k realizaci následujících čtyř klíčových cílů Bílé knihy o dopravě:

 • Čistá městská doprava a zavedení městské logistiky bez obsahu CO2 (cíl 1)
 • Přesun silniční nákladní dopravy na železniční nebo vodní dopravu (cíl 3)
 • Dokončit a udržovat evropskou vysokorychlostní železniční síť (cíl 4)
 • Vytvořit rámec pro informační, řídící a platební systém evropské multimodální dopravy (cíl 8)

TRANSFORuM zajistí klíčové činitele v různých fórech stakeholders a vymezí faktory, potřebu politické účasti a také určí možnosti pro jejich efektivní spolupráci. Tzv. „Stakeholders“ jsou přímo zapojeni v realizaci inovativních politik a opatření. Jsou zde zahrnuti zástupci sítí a iniciativ, jež jsou již intenzivně zapojeni do formování Evropské dopravní politiky.

TRANSFORuM tvoří konsorcium propojených nezávislých a zkušených výzkumných pracovníků a konzultantů napříč Evropou, kteří nabízejí odborný přístup k tomuto úkolu. Koncept projektu je založen na konzultačních postupech v rámci deseti moderovaných workshopů, odborných rozhovorů a dalších diskusních prostředků. Konsorcium jedenácti partnerů jsou zkušení experti v příslušných oblastech a jsou strukturovaní do čtyř tematických skupin a sedmi pracovních balíčků.

VÝSLEDKY

Klíčové výstupy projektu budou propojené následujícími dokumenty, jež budou založeny na vstupu stakeholder s jasným záměrem na praktickou a politickou stránku:

 • Roadmaps ukáží vhodné způsoby pro dosažení krátkodobých a střednědobých cílů (do roku 2030). Cílovými skupinami jsou společnosti, technologické platformy, výzkumné a inovační společnosti, veřejné organizace a také samotná Evropská komise coby důležitý katalyzátor.Roadmaps předloží:
  • Analýzu stávajícího stavu
  • Popis opatření, která budou přijata
  • Časový plán a termíny
  • Indikátory postupu / úspěchu
  • Příslušné činitele / odborníky
  • Požadované zdroje a finanční schémata
  • Zbývající problémy, jež budou řešeny při dalších aktivitách
 • Doporučení vysvětlí technické a tematické informace tzv. Roadmaps do konkrétních kroků, jež budou přijaty politiky, vedoucími činiteli, nevládními organizacemi atd.
 • Podrobný strategický náhled z hlediska dlouhodobé perspektivy (2030-2050), jež replikuje strukturu roadmap, ale bude mít představu ilustrující možný Evropský dopravní systém  v roce 2050.

TRANSFORuM má metodu pro šíření těchto výsledků široké veřejnosti prostřednictvím atraktivních a volně dostupných dokumentů, platform, adresářů, osobních kontaktů, sociálních medií, presentací atd.

Pokud máte nějaké otázky nebo komentáře k projektu TRANSFORuM, nebo pokud by jste chtěli být zapojeni do projektu jako stakeholders (Vaše společnost nebo organizace) – nebo víte-li o někom dalším – dejte prosím vědět.

PROJEKTOVÍ PARTNEŘI

 • Rupprecht Consult GmbH, Cologne, Germany
 • VTI - Swedish National Road and Transport Research Institute, Linköping, Sweden
 • University of Gdansk, Gdansk, Poland
 • CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, LET - Transport Economics Laboratory, Lyon, France
 • Université Lumière Lyon 2, Lyon, France
 • AustriaTech (ATE), Federal Agency for Technological Measures Ltd., Vienna, Austria
 • Technical University of Denmark, Department of Transport - DTU, Danmarks Tekniske Universitet, Kongens Lyngby, Denmark
 • University of Oxford, Transport Studies Unit, Oxford, United Kingdom
 • CDV - Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Transport Research Centre, Brno, Czech Republic
 • KTH - Kungliga Tekniska Högskolan, Royal Institute of Technology), Stockholm, Sweden
 • Karlsruher Institut für Technologie - KIT, Institute for Technology Assessment and Systems Analysis (ITAS), Karlsruhe, Germany
 • TOI - Transportøkonomisk institutt, Institute of Transport Economics, Oslo, Norway
 • Institut d'études politiques de Lyon - IEP, Sciences Po Lyon, Lyon, France

Pokud zvažujete stát se stakeholder, dejte nám prosím vědět. Prosím, dejte nám také vědět, pokud můžete nominovat další organizaci nebo jednotlivce.