Výstupy a zprávy

budou k dispozici po schválení Evropskou komisí

Knihovna

Tato část webových stránek projektu TRANSFORuM poskytuje různé dokumenty, přípravný materiál pro naše akce, hlavní výstupy a zprávy související s projektem. Zde lze také nalézt projektový leták. Propojení na příslušné organizace a iniciativy bude v separátní části.

Obsah

Přípravný materiál

Vstupní materiál pro jednání a workshopy projektu TRANSFORuM budou zde k dispozici před každou událostí.