Hvidbogens mål

Højhastighedstog er et vigtigt tema i Europa-Kommissionens 2011 hvidbog. Det fjerde mål lyder: "I 2050 skal et europæisk jernbanenet for højhastighedstog være gennemføret. Længden af ​​det eksisterende højhastighedsnetværk skal tredobles inden 2030, og der skal vedligeholdes et tæt jernbanenet i alle medlemsstater. Frem til 2050 bør de fleste mellemlange transporter af passager foregå med jernbane." I alle netværksaktiviteter er de indbyrdes transportforanstaltninger indbyrdes afhængige – også så meget at andre mål, der er nævnt i hvidbogen, er sammenflettet med HSR (High-Speed ​​Rail):

 • Et fuldt funktionelt og EU-dækket multimodal TEN-T-netværk i 2030 med en høj kvalitets kapacitetsnetværk i 2050 og et tilsvarende sæt af informationstjenester (mål nr. 5)
 • Tilslutning af alle af netværkets lufthavne med jernbanenettet i forhold til høj hastighedstog i 2050. Desuden sikre, at alle havne er tilstrækkelig forbundet til jernbanegodstransport og, hvor det er muligt, indre vandveje (mål nr. 6)
 • I 2050 vil der næsten ingen dødsulykker foregå i vejtransporten. I den forbindelse sigter EU mod at halvere trafikofre inden 2020. Dette vil betyde, at EU bliver verdens førende inden for sikkerhed og sikring af transporterne i alle transportformer (mål nr. 9)


Som delmål skal følgende opnås:

 • Tredoble længden af ​​det eksisterende højhastighedsnet i 2030
 • Opretholde et godt jernbanenet i alle EU-stater
 • Tilslutte alle lufthavne til jernbanenettet - helst med højhastighedstog i 2030
 • Implementere et effektiv ERTMS-system
 • Liberalisere transportsektoren ved at åbne al trafik af passager til konkurrence

 

Valg der skal træffes

Den fremtidige vision for det europæiske jernbanenet, om det så er højhastighed eller det konventionelle net, kan ikke blive bæredygtig uden foranstaltninger, der kan overvinde de udfordringer og barrierer der er i forhold til gennemførelsen af ​​de tidligere mål:

 • Mangfoldighed i HSR metoder: Hvordan skabes en fælles handlingsplan samtidig med, at de nationale jernbaner udvikles individuelt? Hvordan kan vi skabe et harmonisk system?
 • Service-og fart ​​trade-off: Hvordan kan vi skabe balance mellem hastighed, kvalitet og udvalg af både off-og on-board-tjenester som kontinuerligt efterspørges?
 • Kapacitet: Hvordan håndterer vi både knaphed på de offentlige finanser og den manglende infrastruktur, der skaber konkurrence mellem trafikprojekter?
 • Forvaltning: Hvilke roller og begrænsninger er der mellem inter-og intra-modal samarbejde og konkurrence?
 • Interoperabilitet: Hvordan kan vi overvinde de nationale teknologier og modstande i gennemførelsen af ​​EU information, signalering, betaling og management system?
 • Inter-modalitet: Hvor skal rejsens start og koordinering begynde? Hvilket er de relevante zoner for gennemførelsen af ​​intermodale platforme? Hvilke typer samarbejde kan etableres?
 • Langsom beslutningstagning: Hvordan kan vi tilpasse de offentlige og politiske beslutninger for at tilpasse transportsystemet til den økonomiske virkelighed?

 

 

Interessenternes synspunkter

Overgangen skal ske gennem synergier på kryds og tværs sammen med mangfoldighed af ​​afgørelser, der skal foretages på kort og mellemlang sigt. Der skal tages hensyn til masser af dimensioner, da transportsystemet er fuldt af sammenflettede aktører og organisationer, der alle sigter mod det samme mål takket være samarbejde, diverse tiltag, egne roller og kompetencer. Masser af forskellige kategorier af nøgleaktører skal identificeres og inddrages i vores projekt og dets konsekvenser:

 • Infrastruktur management
 • Operatører
 • Regulators/politikere
 • Offentlige myndigheder
 • Akademikere
 • Industrien
 • Sikkerhed agenturer
 • Finansieringskilder
 • Brugerorganisationer
 • NGO / interessegrupper
 • Andre organisationer

Hvis du / din organisation / dine partnere har / skal inddrages og engageres, så kontakt os eller abonnere på vores nyhedsbrev.

Inddragelse af interessenter

TRANSFORuM Projektet skaber den perfekte dialogplatform, med mange forskellige aktører, der sigter mod at stimulere diskussioner og synspunkter.  Vi tror på, at det er værdigfuldt at skabe en god dialog og kommunikation omkring omkostninger for derimod at sigte mod udvikling af effektive handlingsplaner og fælles mål.

Gennem en række kommunikationsværktøjer (hjemmeside, nyhedsbrev, interview, medie ...) og møder er TRANSFORuM et egnet sted for aktørers engagement i det europæiske transportsystems overgang til en fremtidig effektiv, bæredygtig og harmonisk netværk for højhastighedstog.

Vores Team

Yves Crozet, Professor University of Lyon (Institut for Statskundskab), Laboratoriet for Transport Economics (LET-ISH)

Christian Desmaris, Lektor, University of Lyon (Institut for Statskundskab), Laboratoriet for Transport Economics (LET-ISH)

Laurent Guihéry:, Lektor ved University of Lumière Lyon 2 - Laboratorium for Transport Economics (LET-ISH)

Hvis du har spørgsmål eller kommentar til teamet er du velkommen til at maile/ringe til Cécile Chèze, forskning koordinator hos LET-ISH på: highspeedrail@transforum-project.eu eller +33 (0) 4 72 72 64 40 (fax: +33 (0) 4 72 72 64 48)