Hvidbogens mål

Det overordnede mål i 2020 er at etablere et europæisk multimodal transport information-, forvaltning- og betalingssystem, hvor brugere skal være i stand til at vælge den bedste sammensætning af transportformer, afhængigt af deres krav (både til passager-og/eller godstransport). For at opnå dette er information altafgørende. Information om hvad, hvor, hvornår, hvordan, hvor meget, hvor længe og hvad bør være tilgængeligt. Eksempelvis, hvilke valg har jeg når jeg stiger om bord på en transportform, eller når jeg forlader det, hvor lang tid tager rejsen, hvordan kan jeg kombinere rejsen med andre transportformer, hvor meget koster det, hvordan og hvor kan jeg betale, hvad kan jeg gøre, hvis noget går galt? Informationen bør forbindes mellem de forskellige aktører og interesseorganisationer på en effektiv og sikker måde. Derfor er der behov for et fælles og en aftalt ramme som klart beskriver, hvordan et sådant system bør oprettes for at sikre maksimal interoperabilitet.

Valg der skal træffes

I forbindelse med dette mål er der mange spørgsmål at overveje – eksempelvist i forhold til tilgængelighed, databeskyttelse, sikkerhed og data ejerskab. Initiativer som åbne data kan kun delvist besvare nogle af spørgsmålene. Udover de tekniske problemer afhænger resultatet også af viljen til at samarbejde mellem de berørte partnere. Et sådant samarbejde skal selvfølgelig oprettes på baggrund af et retsgrundlag. Samtidig skal fremtidige investeringer sikres således, at de også vil gavne fremtiden. I dag eksisterer mange systemer side om side med meget begrænsede grænseflader, og enkelte regionale løsninger er allerede etableret, hvilket gør projektets målsætning endnu mere udfordrende.

Interessenternes synspunkter

Der er mange beslutninger der skal træffes og de spænder over emner som data interoperabilitet, retlig ramme for sikker kommunikation og standardisering. Der vil være behov for at operatørerne på lokalt, regionalt og internationalt plan både for passager-og godstransport skal inddrages. Samtidig er det vigtigt, at sikre at alle brugergrupper har tilgængelighed til mobilitet. Der vil være juridiske og kulturelle forskelle på kontrakter for datapolitik. Gennem projektet vil brugergrupper repræsenteres gennem stakeholders, der inviteres til særlige arrangementer, hvor de kan diskutere udfordringer og give input.

Inddragelse af interessenter

Interessenter i forhold til TRANSFORuM vil blive inddraget på forskellige måder. Arrangementer som Joint Forum vil være med til at afdække diskuterer for hvert mål of samtidig skabe refleksioner og anbefalinger på tværs af alle mål og fremskridt i TRANSFORuM. Der vil ligeledes blive afholdt workshops, hvor der vil fokuseres på særlige mål i hvidbogen. TRANSFORuM vil desuden deltage i andre arrangementer som også vil bidrage til yderligere diskussioner og holdninger samt ekspertise. Gennem projektet vil der også tages kontakt til enkelt personer – igen for at få bidrag og støtte af forskellige aktører.

Vores team

Florian Kressler ansat ved AustriaTech and the Federal Agency for Technological Measures Ltd., Department for E-Mmobility & ITS Innovation siden 2007. Han har tidligere arbejdet på det østrigske institut for teknologi inden for Remote Sensing. Han modtog sin ph.d. fra University of Economics and Business Administration, Wien, Østrig.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, eller hvis du ønsker at blive involveret, er du velkomment il at kontakte os på: its@transforum-project.eu