About the Project

TRANSFORuM vil bidrage til udviklingen af ​​det europæiske transportsystem mod større konkurrenceevne og effektivisering af ressourcer. Udviklingen vil skabes ved at engagere centrale aktører i fora og andre aktiviteter for at identificere udfordringer, barrierer, tendenser, muligheder og win-win potentialer, der ligger i udformningen af ​​fremtidens europæiske transportsystem.

PROJEKTETS MÅL

I 2011 udstedte Europa-Kommissionen hvidbogen “Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system”, som redegør for ti mål, der skal opnås inden 2050. TRANSFORuM projektet bidrager til denne forandringsproces, især til gennemførelsen af følgende fire centrale mål i hvidbogen om transport:

 • Renere bytrafik og CO2-fri transportlogistik i byer (mål 1)
 • Skift af godstransporten fra vej til jernbane-og skibstransport (mål 3)
 • Gennemførelse og vedligeholdelse af netværket af europæiske højhastighedstog (mål 4)
 • Indføring af et europæisk multimodale information-, forvaltnings- og betalingssystem (mål 8)

Gennem processen inviterer TRANSFORuM centrale aktører til at deltage i forskellige fora for at vise flaskehalsproblemer, behovet for politiske indblanding og identificere mulige synergi mellem dem. De inviterede aktører er typisk direkte involveret i gennemførelsen af ​​innovative politikker og foranstaltninger. De repræsenterer også netværk og initiativer, som allerede er stærkt involveret i udformningen af ​​den europæiske transportpolitik samt "nye" aktører inden for området.

TRANSFORuM drives af et konsortium med et godt netværk - dog uafhængige og erfarne politiske rådgivere og forskere fra hele Europa, der tilbyder en ny tilgang til opgaven. Projektets overordnede koncept er baseret på gennemprøvede høringsteknikker i en kombination af ti modererede workshops, kvalitative dybdegående interviews og et sæt af online diskussionsfora. Konsortiets elleve partnere er alle anerkendte eksperter på deres felt og følger en nøje planlagt arbejdsdeling, struktureret i fire dertil knyttede temagrupper og syv tværgående arbejde pakker.

RESULTATER

Projektets vigtigste resultater vil udmønte sig i følgende dokumenter, som alle vil blive baseret på input fra deltagere i projektet og skrevet med et klart fokus på implementering og politisk relevans:

 • Køreplaner (på alle fire tematiske områder) vil vise veje til at nå fra kort til mellemlange mål (til 2030). Køreplanernes målgruppe omfatter virksomheder, teknologiplatforme, forskning og innovation netværk, offentlige organisationer og Europa-Kommissionen som en vigtige katalysator for handling. Køreplanerne vil give:
  • En analyse af status quo,
  • beskrivelser af foranstaltninger der skal træffes,
  • tidsplaner med milepæle,
  • indikatorer for fremskridt / succes,
  • aktører der skal inddrages,
  • nødvendige ressourcer og finansieringsordninger,
  • åbne spørgsmål, der skal løses i yderligere aktiviteter.
 • Anbefalinger til at omsætte de tekniske og tematiske oplysninger af køreplanerne til konkrete handlinger, der skal træffes af politiske beslutningstagere, industriens ledere, NGO'er og andre beslutningstagere.
 • En detaljeret strategisk oversigt med et langsigtet perspektiv (2030-2050). Denne vil gentage strukturen af køreplanen, men vil have karakter af en vision for et mulig europæisk transportsystem i 2050.

TRANSFORuM har aktiviteter, som skal formidle disse resultater til et bredt publikum med gode

og frit tilgængelige dokumenter på online platforme, gennem interne og eksterne mailinglister, netværk, sociale medier, levende præsentationer osv.

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål vedrørende TRANSFORuM, eller hvis du gerne vil angive dig selv (din virksomhed eller organisation) - eller en anden - som interessent i ovennævnte forstand må du endelig kontakte os.

Projectkoordinator Projektvarighed Grant Agreement Nr.
Rupprecht Consult Februar 2013 – Januar 2015 321565
Forschung & Beratung GmbH    
Dr. Ralf Brand    

PROJEKT PARTNERE

 • Rupprecht Consult GmbH, Cologne, Germany
 • VTI - Swedish National Road and Transport Research Institute, Linköping, Sweden
 • University of Gdansk, Gdansk, Poland
 • CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, LET - Transport Economics Laboratory, Lyon, France
 • Université Lumière Lyon 2, Lyon, France
 • AustriaTech (ATE), Federal Agency for Technological Measures Ltd., Vienna, Austria
 • Technical University of Denmark, Department of Transport - DTU, Danmarks Tekniske Universitet, Kongens Lyngby, Denmark
 • University of Oxford, Transport Studies Unit, Oxford, United Kingdom
 • CDV - Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Transport Research Centre, Brno, Czech Republic
 • KTH - Kungliga Tekniska Högskolan, Royal Institute of Technology), Stockholm, Sweden
 • Karlsruher Institut für Technologie - KIT, Institute for Technology Assessment and Systems Analysis (ITAS), Karlsruhe, Germany
 • TOI - Transportøkonomisk institutt, Institute of Transport Economics, Oslo, Norway
 • Institut d'études politiques de Lyon - IEP, Sciences Po Lyon, Lyon, France

Hvis du anser dig selv en interessent og gerne vil blive involveret så må du endelig kontakte os. Du er også velkommen til at udpege en anden organisation eller person.