Hvidbogen for transport

I marts 2011 vedtog Europa-Kommissionen en omfattende strategi (Transport 2050) for et konkurrencedygtigt transportsystem, der vil øge mobiliteten, fjerne hindringer på centrale transportområder og sætte gang i vækst og beskæftigelse. Samtidig vil forslagene reducere Europas afhængighed af importeret olie og mindske udledningen af ​​CO2 i transportsektoren med 60% inden 2050. Derfor har hvidbogen undertitel: “towards a competitive and resource efficient transport system”.

 

I hvidbogen om transport gives 10 strategiske mål og benchmarks. Følgende fire er i fokus ved TRANSFORuM:

  • Mål 1: At halvere brugen af ​​"konventionelt drevne" biler i bytransport i 2030; udfase dem af byerne i 2050 og opnå CO2-fri bylogistik i større bycentre i 2030
  • Mål 3: 30% af vejgodstransporten på strækninger over 300 km bør overgå til andre transportformer såsom jernbane eller vandbåren transport inden 2030, og mere end 50% i 2050, der skal fremme effektive og grønne godstogskorridorer. For at opfylde dette mål vil det også kræve at infrastrukturen skal udvikles.
  • Mål 4: Inden 2050 skal der gennemføres et europæisk high-speed jernbanenet. Tredoble længden af ​​den nuværende high-speed jernbanenet i 2030, og opretholde et sammenhængende jernbanenet i alle medlemsstater. Inden 2050 skal de fleste mellemlange rejser med passagerer foregå på jernbanen.
  • Mål 8: Inden 2020 skal rammerne for en europæisk multimodal transport information, forvaltning og betalingssystem (ITS) gennemføres.


Hvidbogen er en del af traditionen i andre store transport-relaterede europæiske strategiske dokumenter. I 1992 offentliggjorde Europa-Kommissionen en hvidbog om den fælles transportpolitik, som blev dedikeret til markedet i tråd med prioriteterne på den tid. Næsten ti år senere understregede hvidbogen fra 2001 behovet for at forvalte vækst i transport ved at opnå en mere afbalanceret anvendelse af alle transportformer.

Andre tidligere transport-relaterede dokumenter omfatter "Logistics – Keeping freight moving” (2007), "Greening transport" (2008), "Maritime Transport" (2009) og "The Future of Transport" (2009). Hvidbogen for 2011 ser globalt på udviklingen i transportsektoren og på de kommende udfordringer samt de politiske initiativer, der skal overvejes. Endvidere ser den på udfordringen om at transformere transportsystemet, fremme uafhængighed af olie, etablering af moderne infrastruktur og multimodal mobilitet bistået af intelligent styrings-og informationssystemer. Dette er fremført ved at give en køreplan for en kulstoffattig økonomi i 2050, og en ny Energy Effektiv Plan 2011 og herved forme en del af initiativet om "Ressource effektiviteten" på vegne af Kommissionen.

Med andre ord formulerer den en integreret vision for, hvordan transporten skal udformes i år 2050. Den præciserer ligeledes nogle mellemliggende mål for år 2030 for at gøre omfanget af transformationsopgaven mere konkret og lettere at overvåge.

Kort efter udgivelsen af ​​hvidbogen blev en indkaldelse af forslag til det 7. rammeprogram udstedt i henhold til Generaldirektorat for Transport med et "forum til at gennemføre de fremtidige retningslinjer for det samlede transportsystem, som defineret i hvidbogen" (call ID TPT.2012.1-1). I særdeleshed ville et sådant forum fokusere på de fire hvidbogens mål vedrørende mobilitet i byerne, højhastighedstog, fragt og ITS. En gruppe af organisationer, der senere blev til TRANSFORuM konsortiet foreslog en systematisk og omfattende strategi for at arrangere sådan et forum med alle væsentlige interessenter samt at videresende sine resultater til alle aktører - herunder de politiske beslutningstagere på europæisk niveau.

Denne sammenhæng forklarer også projektets titel: Det er klart, at vi står over massive ændringer, en fuldstændig forvandling af en hel sektor. En ensartet tilgang til alle interessenter, etablerede og nye, er påkrævet for at nå dette mål. Denne tilgang kræver en ærlig, gennemsigtig og målrettet dialog, dvs. en godt modereret platform eller forum. TRANSFORuM passer denne rolle præcis som en uafhængig mægler og facilitator. TRANSFORuM er uafhængig i den forstand, at den er fri for enhver særinteresse. Den er dog ikke blind for materielle spørgsmål. Tværtimod består TRANSFORuM konsortium af nogle af de mest respekterede eksperter på deres felt i hele Europa.

Denne kombination er garanti for gennemsigtige, troværdige, stringente og relevante resultater.

Hvis du anser dig selv en interessent og gerne vil blive involveret så må du endelig kontakte os. Du er også velkommen til at udpege en anden organisation eller person.