Tematiske workshoper 2013

I slutten av 2013 organiserer TRANSFORuM fire atskilte tematiske arbeidsseminarer. Hvert arbeidsseminar vil tematisk knytte seg til hvert av målene fra Hvitboka, hvor muligheter for vellykket implementering tas opp under overskriften ”Transformering er mulig!” Formålet med disse arrangementene er å identifisere hvilke behov nøkkelaktører har innenfor handlingsplaner, anbefalinger og strategier, som er tre sentrale mål som skal utvikles gjennom TRANSFORuM. For å sikre den praktiske relevansen (slik den er forstått av TRANSFORuMs målgruppe) vil vi invitere 10 nøkkelaktører per tema til et bestemt sted hvor interessante resultater kan vises frem i praksis.

Det er ennå ikke bestemt når og hvor arrangementene vil holdes. Følg derfor gjerne med på denne siden eller hold deg oppdatert ved å registrere deg på TRANSFORuMs nyhetsbrev.

Dersom du har praktiske spørsmål knyttet til arrangementene, ta gjerne kontakt med TRANSFORuMs informasjonsavdeling eller på telefon +46 13 204318. Der vil du få snakke med vår hyggelige medarbeider, Ulla Kaisa Knutsson, fra vår svenske prosjektpartner VTI.