oversikt

TRANSFORuM følger en systematisk og stegvis tilnærming for å komme frem til de endelige resultatene (handlingsplaner, anbefalinger og en strategisk oversikt). Arbeidet er organisert i separate, men likevel sammenhengende arbeidspakker.

Vi begynner med en gjennomgående analyse av dagens situasjon ved å kartlegge konteksten som alle interessegrupper på det europeiske transportmarkedet opererer i. Dette innebærer en kartlegging av politiske rammer, finansieringsmuligheter, viktige aktører og overordnede trender. Disse oppgavene er organisert i en arbeidspakke 3, som ledes av AustriaTech.

Resultatene fra arbeidspakke 3 inngår i arbeidspakke 4, som innebærer en analyse av utfordringer og barrierer og hvordan disse kan overvinnes. Resultatene, i tillegg til andre funn og konklusjoner, vil bli presentert for deltagende aktører. På denne måten blir resultatenes gyldighet og relevans testet, bekreftet og spisset. Det svenske transportforskningsinstituttet VTI vil lede denne arbeidspakken.

”Transformering er mulig” er den viktigste overskriften for prosjektets arbeidspakke 5. Et team ved Universitetet i Oxford vil trekke lærdommer fra noen av de mest vellykkede europeiske casene for å demonstrere at endring er mulig, og vise hvordan betydelige endringer i riktig retning og med ønsket hastighet er nødvendig.