PARTNERE

TRANSFORuMs tolv partnerne representerer flere ledende universiteter, uavhengige forskningsinstitutter og tenketanker. De kommer fra hele Europa (totalt ni land) og representerer til sammen et etablert, storstilt og mangfoldig miljø. Samarbeidsforumets geografiske rekkevidde dekker både gamle og nye medlemsland. Denne bredden reflekteres i partnernes ekspertise innenfor transportforskning og engasjement innenfor et bredt nettverk av interessegrupper.

Det er avgjørende at partnerne står fritt til å handle uavhengig av økonomiske interesser. De er forpliktet til å gi en objektiv vurdering av interessegruppers innspill. Dette gjør det mulig å identifisere gode løsninger og holde en høy vitenskapelig standard for prosjektets analyser. I tillegg har åtte av de tolv partnerne samarbeidet i prosjektet FP7 OPTIC (Optimal Policies for Transport In Combination), som kan vise til gode resultater. Vi er stolte av vår åpne, profesjonelle og konstruktive dialog, som vi vil gjenskape i samspill med alle interessenter og interessegrupper som deltar i TRANSFORuM.

Dersom du betrakter deg selv som en aktør og kunne tenke deg å bli involvert, håper vi du gir oss beskjed om dette. Informer oss gjerne også om det er andre (en organisasjon eller en person), som du kunne tenke deg å nominere.