Projekt TRANSFORuM łączy ze sobą strony, zainteresowane wszystkimi obszarami europejskiego sektora transportu. W jego ramach prowadzone są ukierunkowane wywiady i ożywione dyskusje online, które weryfikują osiągnięte wyniki Projektu. Nieodłączną częścią Projektu są następujące wydarzenia:

-        I Międzynarodowe Forum Konferencyjne, Gdańsk, 24-25 czerwca 2013

-        Warsztaty tematyczne, różne lokalizacje, jesień 2013

-        II Międzynarodowe Forum Konferencyjne, Wiedeń, styczeń 2014

-        Warsztaty tematyczne, różne lokalizacje, wiosna 2014

-        Konferencja Końcowa Projektu, Bruksela, grudzień 2014