Brussels 2014

III Wspólne Forum i końcowa konferencja, grudzień 2014

III i ostatnie Wspólne Forum odbędzie się w Brukseli w grudniu 2014 roku. To wydarzenie, z dużym zaangażowaniem użytkowników transportu będzie także pełnić funkcję spotkania finałowego TRANSFORuM w trakcie którego przedstawione i przedyskutowane zostaną główne efekty projektu (plan działania, rekomendacje i strategiczne perspektywy).

Dokładna data i miejsce spotkania określone będą później. Prosimy sprawdzać regularnie informacje zamieszczane na naszej stronie lub zapisać się do newslettera projektu TRANSFORuM.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z logistycznymi aspektami tych wydarzeń prosimy o kontakt z hepdeskiem TRANSFORuM (helpdesk@transforum-project.eu) lub o kontakt telefoniczny do Ulla Kaisa Knutsson z VTI - naszego szwedzkiego partnera projektu: +46 13 204318.