Thematic Workshops 2013

Warsztaty tematyczne w 2013 roku

Pod koniec 2013 r., w ramach projektu Transforum zorganizowane zostaną cztery warsztaty tematyczne – po jednym w ramach każdego z czterech wytypowanych w projekcie celów Białej Księgi. Warsztaty pod nazwą “Transformacja jest możliwa” poświęcone zostaną dobrym praktykom w w/w obszarach. Celem tych spotkań jest zidentyfikowanie potrzeb interesariuszy w zakresie planu działania, zaleceń i strategicznych perspektyw, które stanowić mają trzy podstawowe dokumenty opracowane w ramach projektu TRANSFORuM. W celu zapewnienia praktycznego aspektu tych dokumentów (określonego przez docelowe grupy interesariuszy projektu Transforum), w ramach każdego obszaru tematycznego zapraszać będziemy do dyskusji 10 reprezentatywnych uczestników.

Dokładne daty i miejsca spotkań określone będą później. Prosimy sprawdzać regularnie informacje zamieszczane na naszej stronie lub zapisać się do newslettera projektu TRANSFORuM.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z logistycznymi aspektami tych zdarzeń prosimy o kontakt z hepdeskiem TRANSFORuM (helpdesk@transforum-project.eu) lub o kontakt telefoniczny do Ulla Kaisa Knutsson z VTI - naszego szwedzkiego partnera projektu: +46 13 204318.