Opracowane w projekcie dokumenty

będą dostępne po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską

Biblioteka

Ta sekcja witryny TRANSFORuM zapewnia dostęp do podstawowych dokumentów i roboczych materiałów przygotowanych dla celów organizacji naszych spotkań oraz dla opracowania głównych wyników i rezultatów bezpośrednio wynikających z realizacji projektu. Można tu również znaleźć ulotki dotyczące naszego projektu. Linki do organizacji i inicjatyw związanych z treścią projektu można znaleźć w oddzielnej sekcji.

Tło projektu

Przygotowywane materiały

  • Materiały na spotkania I warsztaty TRANSFORuM będą dostępne tutaj przed każdym wydarzeniem.