Wien 2014

Andra gemensamma forum-mötet, januari 2014

Halvvägs i TRANSFORuM-projektet kommer det andra gemensamma forum-mötet att hållas i Wien med Austriatech som värd. Syftet med detta möte är att diskutera de första utkasten till roadmaps. Vi kommer bjuda in 12 utvalda nyckelaktörer för vart och ett av de fyra temaområdena.

Datum är ännu ej fastlagt, men om ni är intresserad av att få mer information kan ni registrera er för TRANSFORuMs nyhetsbrev.

För praktiska frågor kring mötet var vänlig kontakta TRANSFORuM på helpdesk@transforum-project.eu eller på +46 13 204318, där ni når Ulla Kaisa Knutsson på VTI.

  <xml> </xml>