Tematiska workshopar 2013

Under hösten 2013 kommer TRANSFORuM att organisera fyra tematiska workshopar fokuserade på de fyra målen. Temat för denna omgång är goda exempel. Workshoparna kommer att förläggas till ställen där något speciellt intressant exempel på lösning finns. Datum och plats är ännu ej fastlagda, men om ni är intresserad av att få mer information kan ni registrera er för TRANSFORuMs nyhetsbrev.

För praktiska frågor kring workshoparna var vänlig kontakta TRANSFORuM på helpdesk@transforum-project.eu eller på +46 13 204318, där ni når Ulla Kaisa Knutsson på VTI.

<xml> </xml>