"TRANSFORuM samler interessenter fra alle områder af den europæiske transportsektor i en serie af fysiske begivenheder, og herefter validerer resultater gennem målrettede interviews og stimulerer samt faciliterer livlige online-diskussioner. Følgende arrangementer er integrerede dele af TRANSFORuMs inddragelse af interessenter:

Se også disse third party events! (eksterne events)