With the input from stakeholders like you TRANSFORuM has constructed four road-maps towards the implementation of the European White Paper on Transport. Thank you!

VELKOMMEN TIL TRANSFORUM

TRANSFORuM udarbejder en platform for interessenter på alle områder af den europæiske transportsektor for at udvikle en fælles holdning og strategi for, hvordan fire centrale mål i hvidbogen fra 2011 om transport kan opnås. Vores underliggende antagelser er, at den politiske beslutningsproces bør baseres på en grundig forståelse af alle interessenters perspektiver, og at en koordineret indsats er mere effektiv end et solo-forsøg. Transforum fokuserer på fire mål fra hvidbogen.

Urban Mobility

Halvere brugen af ​​»konventionelt drevne" biler i bytransport inden 2030; udfase dem i byer inden 2050. Opnå væsentlige CO2-fri by-logistik i større bycentre inden 2030.

Freight

30% af vejgodstransporten på strækninger over 300 km bør overgå til andre transportformer såsom jernbane eller vandbåren transport i 2030, og mere end 50% i 2050, ved at gennemføre effektive og grønne godstogskorridorer. For at opfylde dette mål vil det også kræve at en passende infrastruktur skal udvikles.

Highspeed Rail

Inden 2050 skal der gennemføres et europæisk high-speed jernbanenet. Tredoble længden af ​​den nuværende high-speed jernbanenet i 2030, og opretholde et sammenhængende jernbanenet i alle medlemsstater. I 2050 skal de fleste mellemlange rejser af passagerer overgå til jernbane.

 

I sidste ende vil vi udvikle en køreplan for gennemførelsen af ​​disse hvidbogens mål, kombineret med et strategisk udsyn og konkrete anbefalinger for politikker og praktikere. Processen frem mod disse output er baseret på et sæt af sammenhængende trin startende med

  • en analyse af den nuværende situation (politikker, finansieringsmekanismer, interessenter, tendenser)
  • efterfulgt af identifikation af de vigtigste udfordringer og hindringer og
  • endelig en grundig beskrivelse af nuværende best-practice under overskriften "Transformation er muligt!"

Alle disse trin og endelige output skal baseres på synspunkter og reality-testes af de centrale aktører i alle de ovennævnte områder. Derfor inviterer TRANSFORuM interessenter i en serie af fysiske begivenheder, hvor resultater valideres gennem målrettede interviews og stimulerer og modererer livlige online-diskussioner.

Hvis du involverer dig vil du lære mere…

Undersøgelser - Vi har brug for din mening!

Du er velkommen til at svare på vores undersøgelser som du finder forskellige steder på vores hjemmeside.

"Tag med til et af vores møder"

og deltage i en af ​​TRANSFORuMs 11 interessenter møder. Register here.

Tag kontakt til os!

Du må endelig dele dine synspunkter med TRANSFORuMs team og andre interessenter. Contact us!

Baggrundsoplysninger

– gør endelig brug af relaterede politiske dokumenter., herunder - naturligvis - hvidbogen om transport.

Hvis du anser dig selv en interessent og gerne vil blive involveret så må du endelig kontakte os. Du er også velkommen til at udpege en anden organisation eller person.