Wien 2014

2. Joint Forum Meeting, januar 2014

Halvvejs i projektets livscyklus vil TRANSFORuM holde det 2. Joint Forum møde, som vil organiseres af Austriatech (ATE) i Wien. Formålet med arrangementet er at diskutere og raffinere udkastet til køreplanen 1,0. Vi vil invitere 12 udvalgte eksperter og interessenter for hvert temaområde til dette arrangement.

Dato og sted for denne begivenhed er endnu ikke fastlagt. Når vi kender datoen vil den blive uploaded. Du kan også tilmelde dig TRANSFORuMs nyhedsbrev og få besked om dato derigennem.

For spørgsmål relateret til de logistiske aspekter af dette arrangenent kan du kontakte TRANSFORuM helpdesk på helpdesk@transforum-project.eu eller ringe på +46 13 204.318. Her vil du møde Ulla Kaisa Knutsson fra VTI.