TRANSFORuM samler et omfattende utvalg av nøkkelaktører fra alle områder av den europeiske transportsektoren. Forumet arrangerer en rekke møter, kvalitetssikrer resultater gjennom målrettede intervjuer og stimulerer og leder livlige diskusjoner online. De følgende arrangementene er integrerte deler av prosjektet, og skal bidra til å involvere nøkkelaktører innenfor sektoren:

  • Forumets første fellesmøte, Gdansk, juni 24-25 2013-06-26
  • Tematiske arbeidsseminarer, ulike steder, høsten 2013
  • Forumets andre fellesmøte, Wien, januar 2014
  • Tematiske arbeidsseminarer, ulike steder, våren 2014
  • Avsluttende konferanse, Brüssel, desember 2014

Ta også gjerne en kikk på våre anbefalte arrangementer!