Målene i hvitboken om transport

Det overordnete målet er å etablere et rammeverk for informasjon, billettkjøp og betaling for alle transportformer i Europa innen 2020. Til slutt skal hver bruker kunne ta det beste valget avhengig av deres behov for både passasjer og godstransport. Informasjon er en nøkkel for å oppnå dette. Informasjon om hva, hvor, når, hvordan, hvor mye og hvor lenge under uforutsette omstendigheter. Hvilke valg har jeg, hvor går jeg på, hvor går jeg av, hvor lang tid tar det, hvordan kan jeg bytte transportmiddel, hvor mye koster det, hvordan og hvor kan jeg betale, hva kan jeg gjøre dersom noe går galt. Dette innebærer at informasjonen fordeles mellom aktørene på en effektiv og sikker måte. For å gjøre det må man bli enige om et felles rammeverk som klart og tydelig beskriver hvordan et slikt system kan settes opp for å sikre maksimal interoperabilitet.

Valgene som må tas

For å nå dette målet må flere problemstillinger vurderes. Tilgjengelighet, datavern, sikkerhet og eierskap til data står sentralt. Tiltak som åpne data kan bare delvis besvare noen av spørsmålene, og mange spørsmål er fortsatt ubesvarte. I tillegg til tekniske problemstillinger, avhenger veldig mye av aktørenes villighet til å involveres og samarbeide. Et slikt samarbeid må selvfølgelig baseres på et rettslig grunnlag. Man må oppnå enighet om standarder for å sikre at investeringer som gjøres i dag ikke ender opp som irreversible kostnader i fremtiden. For øyeblikket eksisterer det mange systemer side om side med begrenset grensesnitt mot hverandre. I tillegg er flere regionale løsninger etablert, noe som gjør det enda vanskeligere å gjøre endringer i fremtiden.

Aktørenes synspunkter

For å nå målet om å etablere et rammeverk for informasjon, billettkjøp og betaling for alle transportformer i Europa innen 2020, må det tas flere avgjørelser. Disse spenner fra interoperabilitet mellom datasystemer, juridiske rammeverk for å sikre kommunikasjon, og standardisering. Både lokale, regionale og internasjonale operatører for passasjer- og godstransport må involveres. Tilgjengelighet må ivaretas for å være sikker på at ingen brukergruppe, uansett grunn, vil oppleve begrensninger for egen mobilitet. Juridiske og kulturelle forskjeller innenfor datapolitikk må tas i betraktning. Aktører som representerer disse gruppene inviteres til å delta i diskusjonene og gi sine innspill.

Involvere relevante aktører

Diskusjoner og rådføring med nøkkelaktører tar mange former i TRANSFORuM. Arrangementer som felles forummøter kan bidra til diskusjoner både rundt hvert enkelt mål og på tvers av ulike målsetninger. I tillegg vil fremgangen i prosjektet diskuteres og bidra til refleksjoner rundt og anbefalinger til fremtidig arbeid. Arbeidsseminarer, som organiseres gjennom TRANSFORuM, gir i tillegg mulighet til å fokusere på spesielle temaer innenfor Hvitbokmålene. Møter på konferanser og andre arrangementer vil bidra til å spisse diskusjonen og integrere et bredere spekter av meninger og ekspertise. Møter og diskusjoner over telefon vil i tillegg støtte ulike aktørers felles forståelse.

OM TEAMET

Florian Kressler har siden 2007 jobbet hos AustriaTech og føderalt Institutt for Teknologiske Funksjoner, Avdeling for e-mobilitet & ITS innovasjon. Han har tidligere jobbet ved institutt for teknologi i Østerrike, innenfor området fjernmåling. Han fullførte sin doktorgrad ved Universitetet for økonomi og administrasjon i Wien, Østerrike.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon eller er interessert i å delta i prosjektet, kontakt oss gjerne på: ITS@transforum-project.eu