Resultater og utbytte

blir tilgjengelig så snart det er godkjent av Europakommisjonen

Bibliotek

Denne delen av TRANSFORuMs nettsider gir en oversikt over ulike bakgrunnsdokumenter, forberedelsemateriale for arrangementene, samt hovedresultater og utbytte som kommer direkte fra prosjektet. Du kan også finne våre informasjonsbrosjyrer om prosjektet her. Linker knyttet til organisasjoner og tiltak finnes på en egen side.

Bakgrunn

Forberedelsesmateriale

  • Materiale som innspill til TRANSFORuM møter og workshoper vil være tilgjengelig her i forkant av arrangementet