CELE EUROPEJSKIEJ BIAŁEJ KSIĘGI TRANSPORTU

System Kolei Dużych Prędkości (KDP) jest ważnym tematem, podjętym przez Komisję Europejską w Białej Księdze Transportu. W czwartym celu Białej Księgi czytamy: "Do roku 2050, zakończona zostanie europejska sieć szybkich kolei. Do 2030 r. trzykrotnie zwiększy się długość istniejącej sieci kolei dużych prędkości i utrzymana zostanie gęsta sieć kolejowa we wszystkich państwach członkowskich. W roku 2050, większość transportu pasażerskiego na średnich dystansach powinna iść koleją.” Ale tak jak we wszystkich działaniach sieci, wiele środków transportu jest ściśle współzależna. Tak bardzo, że inne cele określone w białej księdze są powiązane z Kolejami Dużych Prędkości:

 • stworzenie do 2030 r. w pełni funkcjonalnej ogólnounijnej multimodalnej sieci bazowej TEN-T, zaś do 2050 r. osiągnięcie wysokiej jakości i przepustowości tej sieci, jak również stworzenie odpowiednich usług informacyjnych;
 • połączenie do 2050 r. wszystkich lotnisk należących do sieci bazowej z siecią kolejową, najlepiej z szybkimi kolejami; zapewnienie, aby wszystkie najważniejsze porty morskie miały dobre połączenie z kolejowym transportem towarów oraz, w miarę możliwości, systemem wodnego transportu śródlądowego;
 • osiągnięcie do 2050 r. osiągnięcie prawie zerowej liczby ofiar śmiertelnych w transporcie drogowym. Zgodnie z powyższym UE dąży do zmniejszenia o połowę ofiar wypadków drogowych do 2020 r. Zagwarantowanie, aby UE była światowym liderem w zakresie bezpieczeństwa i ochrony w odniesieniu do wszystkich rodzajów transportu.

W celu realizacji powyższego celu, niezbędne jest osiągnąć celów pośrednich do których należy zaliczyć:

 • trzykrotne zwiększenie długości istniejącej sieci kolei dużych prędkości do 2030 r.,
 • utrzymanie gęstej sieci kolejowej w państwach członkowskich UE,
 • do 2030 r. podłączenie wszystkich lotnisk do sieci kolejowej najlepiej do systemu kolei dużych prędkości,
 • wdrożenie skutecznego system ERTMS,
 • przeprowadzenie liberalizacji sektora transportu otwierając cały rynek przewozów pasażerskich na konkurencję.

 

WYPRACOWANIE ROZWIĄZAŃ

Wizja przyszłości europejskiej sieci kolejowej dużych prędkości lub kolei konwencjonalnej, nie może być realizowana bez środków, które ułatwią pokonanie wyzwań i barier, i tym samym umożliwią realizację wyżej wymienionych celów Projektu.

 • Różnorodność rozwiązań technologicznych KDP: czy jest możliwe wdrożenie wspólnego planu działania uwzględniającego opracowanie różnych krajowych modeli kolejowych? Jak stworzyć harmonijną spójność konkretnego systemu?
 • Kompromis pomiędzy prędkością a jakością usług: jak zrównoważyć zmniejszająca się prędkość roboczą, jakość i zakres usług świadczonych zarówno w pociągu jak i poza nim?
 • Możliwości: Jak postępować w przypadku niedoboru środków publicznych oraz braku infrastruktury, która sprzyja konkurencji między różnymi projektami tranzytowymi?
 • Zarządzanie: Jakie są role i ograniczenia między intermodalnymi i intramodalnymi systemami współpracy i konkurencji?
 • Interoperacyjność: jak przezwyciężyć krajowe zróżnicowanie technologiczne i opory w implementacji systemu unijnej informacji, sygnalizacji, płatności i zarządzania?
 • Intermodalizm: gdzie zaczyna się konkurencja a gdzie wspólna koordynacja? Gdzie jest wspólna płaszczyzna wdrażania platform intermodalnych? Jaki ustanowić typ współpracy?
 • Powolne podejmowanie decyzji: Jak publiczne i polityczne decyzje w ramach systemu transportowego wpływają na rzeczywistość gospodarczą?

OPINIE PARTNERÓW

Przeprowadzenie procesu transformacji w działalności transportowej będzie możliwe przy zachowaniu synergii i podejmowaniu decyzji i działań w krótkim i średnim okresie. Musi być przy tym brany pod uwagę fakt, że system transportu funkcjonuje jako sieć splecionych ze sobą podmiotów i organizacji, które muszą dążyć do tych samych celów. Zagadnienia, które muszą być zidentyfikowane i opracowane w projekcie, przedstawiają się następująco:

 • zarządzanie infrastrukturą
 • operatorzy
 • regulatorzy
 • władze publiczne
 • przedsiębiorstwa
 • agencje ochrony
 • źródła finansowania
 • użytkownicy organizacje
 • NGO / interes grupy
 • organizacje innych rodzajów

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi działaniami skontaktuj się z nami lub zapisz się do naszego newslettera.

 

 

UDZIAŁ ZAINTERESOWANYCH STRON

Projekt TRANSFORuM stanowi doskonałą platformę do dialogu, łączącą różne podmioty. Jest to bardzo ważne, ponieważ nic nie jest możliwe bez dzielenia się informacją. TRANSFORuM ma na celu zainicjowanie dyskusji. Jesteśmy głęboko przekonani, że jest to najlepszy sposób, aby móc zrealizować wspólne cele Białej Księgi.

Poprzez szeroką gamę narzędzi komunikacyjnych (strona internetowa, biuletyn, wywiad, media) i naszej koncentracji na spotkaniach forum, TRANSFORuM stał się wielkim projektem dla „aktorów", którzy zobowiązani są do wypracowania idei i wdrożenia sieci skutecznego, trwałego i harmonijnego. europejskiego systemu transportowego.

 

 

NASZ ZESPÓŁ

Prof. Yves Rozet - University of Lyon (Institute of Political Science), Laboratory of Transport Economics (LET-ISH)

Prof. Christian Desmaris - University of Lyon (Institute of Political Science), Laboratory of Transport Economics (LET-ISH)

Prof. Laurent Guitry - University of Lumière Lyon 2 – Laboratory of Transport Economics (LET- ISH)

Wszelkie uwagi, zapytania lub kwestie dotyczące naszego zespołu prosimy o e-mail Cécile Chèze, kierownik ds. badań w LET lub +33 (0) 4 72 72 64 40 (fax: +33 (0) 4 72 72 64 48)

Jeśli chcieliby Państwo wziąć udział prosimy, przekazać nam swoją opinię prosimy o e-mail ma adres: highspeedrail@transforum-project.eu