With the input from stakeholders like you TRANSFORuM has constructed four road-maps towards the implementation of the European White Paper on Transport. Thank you!

Witamy na stronie Transforum !

Strona projektu „Transforum” jest platformą informacyjną dla wszystkich partnerów zainteresowanych obszarami europejskiego sektora transportu. Projekt jest realizowany w celu opracowania wspólnego stanowiska i realizacji strategii osiągnięcia czterech głównych celów zawartych w 2011 roku w Białej Księdze Transportu.

Zakładamy, że tworzenie tej polityki powinno opierać się na dogłębnym zrozumieniu stanowisk wszystkich zainteresowanych stron, a skoordynowane działanie jest bardziej skuteczne niż podejmowane próby indywidualnie.

Transforum skupia się na czterech kluczowych celach Białej Księgi:

Urban Mobility

Zmniejszenie o połowę wykorzystania "konwencjonalnie napędzanych" samochodów w transporcie miejskim do 2030 roku i stopniowe „wyprowadzenie” ich z miast do 2050 roku. Osiągnięcie do 2030 roku przestrzeni zasadniczo wolnej od emisji CO2 w dużych ośrodkach miejskich.

Freight

Zmniejszenie o połowę wykorzystania "konwencjonalnie napędzanych" samochodów w transporcie miejskim do 2030 roku i stopniowe „wyprowadzenie” ich z miast do 2050 roku. Osiągnięcie do 2030 roku przestrzeni zasadniczo wolnej od emisji CO2 w dużych ośrodkach miejskich.

Highspeed Rail

W roku 2050, zakończenie budowy europejskiej sieci szybkich kolei. Potrojenie długości istniejącej sieci szybkich kolei do 2030 r. i utrzymanie gęstej sieci kolejowej we wszystkich państwach członkowskich. W roku 2050 większość średnich dystansach transportu pasażerskiego powinna być realizowana koleją.

ITS

Do 2020 r. ustanowienie ram informacyjnych dla europejskiego transportu multimodalnego, systemu zarządzania i płatności.

Docelowo będziemy opracowywać plan dla realizacji celów Białej Księgi, w połączeniu z perspektywą i zaleceniami strategicznymi.  Proces złożony jest z następujących etapów:

  • Analiza obecnej sytuacji (polityka, mechanizmy finansowania, aktorzy, trendy),
  • Identyfikacja głównych wyzwań i barier,
  • Dokładny opis współczesnej najlepszych praktyk w rubryce "transformacja jest możliwa!"

Wszystkie te kroki i wyniki końcowe muszą być oparte na opiniach i testowane przez kluczowych partnerów we wszystkich wyżej wymienionych obszarach. Dlatego projekt Transforum łączy ze sobą te podmioty i zdarzenia, sprawdza swoje wyniki poprzez ukierunkowane wywiady oraz stymuluje i prowadzi ożywione dyskusje w trybie online.

 

 

Podejmij działanie i dowiedz się więcej ...

Sondaże: Czekamy na Twoją opinię

Proszę odpowiedzieć na pytania zamieszczone na naszej stronie. Znajdują się tam ważne pytania dotyczące mobilności w mieście, transportu, kolei dużych prędkości czy ITS.

Dołącz do nas !

Weź udział w jednym z wydarzeń 11 Transforum. Zarejestruj się tutaj.

 

Zadzwoń do nas!

Proszę podzielić się swoimi poglądami z zespołem Transforum i innymi zainteresowanymi stronami Skontaktuj się z nami!

Background

Familiarise yourself with related policy documents, including – of course – the White Paper on Transport: TRANSFORuM Library.

Jeżeli uważasz się za użytkownika i chciałbyś się zaangażować, daj nam znać! Albo nominuj inny podmiot samemu. Zaangażuj się!