Projekt TRANSFORuM realizowany jest przez konsorcjum, w skład którego wchodzi dwunastu niezależnych i doświadczonych partnerów, reprezentujących czołowe europejskie uniwersytety, niezależne instytuty badawcze oraz zespoły ekspertów. Prace projektowe prowadzone są w dziewięciu krajach Unii Europejskiej, których przedstawiciele gwarantują realizację Projektu na najwyższym poziomie merytorycznym. Zakres geograficzny konsorcjum obejmuje zarówno starych, jak i nowych członków Unii Europejskiej. Umożliwia to wykorzystanie szerokiej wiedzy partnerów z różnych regionów Europy i upowszechnienie idei projektu wśród dużej liczby odbiorców.

Co najważniejsze, wszyscy partnerzy - kierując się osiągnięciem najlepszych rezultatów realizowanego projektu - mają pełną swobodę w podejmowaniu działań niezależnie od ich partykularnych interesów, współpracy między zainteresowanymi stronami oraz identyfikacji dobrych praktyki w zakresie transportu europejskiego. Oprócz tego, ośmiu z dwunastu partnerów zaangażowanych jest w projekt pt. OPTIC.

Jako uczestnicy projektu TRANSFORuM jesteśmy dumni z naszego otwartego, profesjonalnego i konstruktywnego dialogu, który możemy powielać w interakcji z wszystkimi zainteresowanymi stronami.

 

 

Jeżeli uważasz się za użytkownika i chciałbyś się zaangażować, daj nam znać! Albo nominuj inny podmiot samemu. Zaangażuj się!